ریاضی جدید پایه ششم ابتدایی سلام این وبلاگ در ساعت 3:44 بامداد روز پنجشنبه 27 خرداد 1395 ایجاد شد که هدف از آن انتشار مطالب مرتبط با ریاضی جدید پایه ششم ابتدایی است. امیدوارم با راهنمایی و ارسال نظر و پیشنهاد ما را در این راستا یاری کنید. سپاس http://riazi6th.mihanblog.com 2019-08-19T16:23:50+01:00 text/html 2019-04-15T18:03:32+01:00 riazi6th.mihanblog.com سوال هوش و استعداد ویژه مدارس نمونه و تیزهوشان+پاسخ http://riazi6th.mihanblog.com/post/108 <font color="#6633FF"> </font><div align="center"><font size="2" color="#6633FF"><b>سوال هوش و استعداد ویژه مدارس نمونه و تیزهوشان+پاسخ</b></font></div><div align="center"><font size="2" color="#6633FF"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2" color="#6633FF"><b><br></b></font></div><div align="center"><br><font size="2" color="#6633FF"><b><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/625/1873272/riazi6th/10.0.jpg" alt="سوال هوش و استعداد ویژه مدارس نمونه و تیزهوشان+پاسخ" width="558" vspace="0" hspace="0" height="249" border="0" align="bottom"></b></font></div> text/html 2019-04-09T18:44:23+01:00 riazi6th.mihanblog.com روش تبدیل واحدهای سطح در ریاضی ششم دبستان http://riazi6th.mihanblog.com/post/107 <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:red" lang="FA">روش تبدیل <font color="#3366FF">واحدهای سطح</font> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:red" lang="FA">در ریاضی ششم دبستان</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:red" lang="FA"><br></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">1 هکتار = 10000 متر مربع</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">1 متر مربع = 100 دسی متر مربع</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">1 متر مربع = 10000 سانتی متر مربع</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">1 متر مربع = 1000000 میلی متر مربع</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">1 متر مربع = 0.0001 هکتار</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">1 دسی متر مربع = 0.01 متر مربع</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">1 دسی متر مربع = 100 سانتی متر مربع</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">1 دسی متر مربع = 10000 میلی متر مربع</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">1 سانتی متر مربع = 0.0001 متر مربع</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">1 سانتی متر مربع = 0.01 دسی متر مربع</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">1 سانتی متر مربع = 100 میلی متر مربع</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">1 میلی متر مربع = 0.000001 متر مربع</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">1 میلی متر مربع = 0.0001 دسی متر مربع</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">1 میلی متر مربع = 0.01 سانتی متر مربع</span></p> text/html 2019-04-06T02:43:58+01:00 riazi6th.mihanblog.com راه حل هایی برای برطرف كردن مشكلات ریاضی دانش آموزان http://riazi6th.mihanblog.com/post/106 <p style="text-align: justify; line-height: 150%;" dir="rtl" class=" "><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: red;" lang="AR-SA">راه حل هایی برای برطرف كردن مشكلات ریاضی دانش آموزان</span></strong></p> <p style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">درس ریاضی عموماً برای بچه‌ها مشکل و حتی همراه با ترس و وحشت است. این در حالی است که ریاضی یکی از چند درسی است که در باز کردن ذهن دانش‌آموز و آموزش چگونه اندیشیدن نقش درجه اول دارد. بسیاری از معلمان فرهیخته که هم به آموزش ریاضی علاقمندند و هم اشتیاق آموختن آن را به بچه‌ها دارند، همواره دنبال راه و روش‌هایی هستند که این درس را شیرین و فهمیدنی کنند و در واقع بچه‌ها را با ریاضیات آشتی دهند.</span></p> text/html 2019-03-16T11:46:25+01:00 riazi6th.mihanblog.com نكات مفید برای یادگیری بهتر درس ریاضی http://riazi6th.mihanblog.com/post/105 <div align="center"><span class="apple-style-span"><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: red;" lang="AR-SA">نكات مفید برای یادگیری بهتر درس ریاضی</span></strong></span></div> <p style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: blue;" lang="AR-SA">برای آنکه بتوانید ریاضی را بهتر بخوانید، بهتر بفهمید،</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: blue;" lang="AR-SA"> </span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: blue;" lang="AR-SA">بهتر یاد بگیرید و بیشتر با آن دوست شوید بیست نکته</span></span><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: blue;" lang="AR-SA"> <span class="apple-style-span">زیر را بخوانید و به کار ببرید:</span></span></p> <span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: blue;"><span>1-<span style="font: 7pt ">&nbsp;&nbsp; </span></span></span></span><span dir="rtl"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51);" lang="AR-SA">به خاطر داشته باشید که یادگیری درس ریاضی حتما باید در کلاس انجام گیرد زیرا یادگیری این درس به شدت</span></span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51);" dir="ltr" lang="AR-SA"> </span></span><span dir="RTL" style="font-size:10.0pt; font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51);" lang="AR-SA">وابسته به معلم است.</span></span> text/html 2019-03-13T12:29:33+01:00 riazi6th.mihanblog.com نمونه سوال ریاضی نوبت دوم پایه ششم ابتدایی http://riazi6th.mihanblog.com/post/104 <div align="center"><font size="2" color="#FF0000"><b><i>نمونه سوال ریاضی نو</i></b></font><font color="#FF0000"><b><i><font size="2" color="#FF0000"><b><i>بت دوم</i></b></font><font size="2"> پایه ششم ابتدایی</font></i></b></font></div><div align="center"><font color="#FF0000"><b><i><font size="2"><br></font></i></b></font></div><div align="center"><font color="#FF0000"><b><i><font size="2"><br></font></i></b></font></div><div align="center"><font color="#FF0000"><br></font></div><div align="center"><a href="http://moalemlink.mihanblog.com/post/1102" target="_blank" title=""><font color="#FF0000"><font size="2" color="#3366FF"><b>ادامه مطلب را ببینید</b></font></font></a></div> text/html 2019-01-05T19:19:58+01:00 riazi6th.mihanblog.com ثبت نام «مهارت های هفتگانه ICDL» به مدت 130 ساعت برای تمام فرهنگیان http://riazi6th.mihanblog.com/post/103 <div align="center"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">ثبت نام<span style="mso-spacerun:yes"> </span>«<span style="color:#7030A0">مهارت های هفتگانه </span></span></b><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#7030A0">ICDL</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>» به مدت 130 ساعت برای تمام فرهنگیان </span></b></font></p> </div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><a href="http://azmon97.mihanblog.com/post/20" target="" title="مهارتهای کامپیوتر"><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/719/2154089/ICDL.jpg" alt="مهارتهای هفتگانه ICDL" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#C00000" lang="FA">مهارت اول:</span></b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#C00000" lang="FA"> </span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">مفاهیم پایه فناوری اطلاعات</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#C00000" lang="FA">مهارت دوم:</span></b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#C00000" lang="FA"> </span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#C00000" lang="FA">مهارت سوم:</span></b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#C00000" lang="FA"> </span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">واژه پردازها </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">Word</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA"></span></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#C00000" lang="FA">مهارت چهارم:</span></b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#C00000" lang="FA"> </span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">صفحه گسترده </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">Excel</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA"></span></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#C00000" lang="FA">مهارت پنجم:</span></b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#C00000" lang="FA"> </span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">بانک های اطلاعاتی </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">Access</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA"></span></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#C00000" lang="FA">مهارت ششم:</span></b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#C00000" lang="FA"> </span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">ارائه مطالب </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">Power point</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#C00000" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>مهارت هفتم:</span></b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#C00000" lang="FA"> </span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">اطلاعات و ارتباطات<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">Internet</span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#00B050" lang="FA">این دوره با کد جدید برگزار می شود. همکارانی که قبلا این دوره را گذرانده باشند، نیز می توانند مجددا در این سری شرکت نمایند.</span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">مهلت ثبت نام از ﺗﺎریخ<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>97/10/15<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>تا تاریخ<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>97/10/22 می باشد.</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">برای ثبت نام، انجام آزمون و فعالیت های عملی دوره به صورت تضمینی به آیدی زیر مراجعه کنید:</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="text-align:justify;direction:ltr;unicode-bidi: embed"><font size="2"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">@</span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">Ali_G1396</span></font></p> text/html 2019-01-05T19:18:51+01:00 riazi6th.mihanblog.com دوره ضمن خدمت مدیریت بحران برای تمام فرهنگیان http://riazi6th.mihanblog.com/post/102 <div align="center"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red" lang="FA">دوره ضمن خدمت مدیریت بحران</span></b><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:red" lang="FA"> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><b>برای تمام فرهنگیان</b><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><br></span></p><a href="http://azmon97.mihanblog.com/post/8" target="_blank" title="دوره ضمن خدمت مدیریت بحران"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/719/2154089/B.jpg" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/719/2154089/B.jpg" class="shrinkToFit" width="359" height="273"></a></div><br> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red" lang="FA">دوره ضمن خدمت مدیریت بحران</span></b><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:red" lang="FA"> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><b>برای تمام فرهنگیان</b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red" lang="FA">نام دوره:</span></b><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:red" lang="FA"> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">مدرسه آماده (مدیریت بحران)</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red" lang="FA">كد دوره:</span></b><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:red" lang="FA"> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">99505930<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red" lang="FA">مدت دوره:</span></b><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:red" lang="FA"> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">16ساعت</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red" lang="FA">سفارش انجام آزمون: (</span></b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red" lang="FA"><font color="#3366FF">آیدی تلگرام</font></span><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red" lang="FA">)&nbsp; <br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red" lang="FA"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red" lang="FA"> </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4"><a href="https://t.me/Ali_G1396" target="_blank" title="دوره ضمن خدمت مدیریت بحران"><font color="#CC33CC"><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>@</span><span style="font-size:10.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">Ali_G1396</span></b></font></a><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="center"><br></p><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red" lang="FA">https://t.me/Ali_G1396</span></b> text/html 2018-04-12T11:55:16+01:00 riazi6th.mihanblog.com وبلاگ آزمون های ضمن خدمت فرهنگیان http://riazi6th.mihanblog.com/post/100 <center><br><font color="#CC0000"><b>وبلاگ آزمون های ضمن خدمت فرهنگیان</b></font><br><br><a target="_blank" href="http://azmon97.mihanblog.com"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/719/2154089/4.jpg" alt="آزمون های ضمن خدمت فرهنگیان"  ="" px="" width="175" height="125"></a></center> &nbsp; <center><textarea cols="20" rows="2" onclick="this.select()"> &lt;center&gt;&lt;a target="_blank" href="http://azmon97.mihanblog.com"&gt;&lt;img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/719/2154089/4.jpg" alt="آزمون های ضمن خدمت فرهنگیان"&nbsp; width="175" height="125"px&gt;&lt;/a&gt;&lt;/center&gt; </textarea></center><br> text/html 2018-03-28T15:12:04+01:00 riazi6th.mihanblog.com گنجینه ای از بهترین داستان ها و حکایت های زیبا http://riazi6th.mihanblog.com/post/99 <div align="center"><font size="3"><b><font color="#FF6666">گنجینه ای از بهترین داستان ها و حکایت های زیبا</font></b></font><br><br><font size="3"><b><font size="2">برای ورود روی لوگوی زیر کلیک کنید</font></b></font><br><br><br><a target="_blank" href="http://parcha.mihanblog.com"><img src="http://s5.picofile.com/file/8105489068/Dastan.jpg" height="178" width="334"></a></div> text/html 2018-02-24T08:47:52+01:00 riazi6th.mihanblog.com سوال هماهنگ ریاضی پایه ششم دبستان خرداد 96 + پاسخ http://riazi6th.mihanblog.com/post/98 <div align="center"><font color="#FF0000"><b>سوال هماهنگ ریاضی پایه ششم دبستان خرداد 96 + پاسخ</b></font><br><br><a href="https://bank-soal.ir/bank/download/494" target="_blank" title="سوال هماهنگ ریاضی پایه ششم دبستان خرداد"><img src="http://www.picofile.com/content/images/download_button.gif" height="39" width="180"></a></div> text/html 2018-02-04T22:43:03+01:00 riazi6th.mihanblog.com اثبات مجموع زوایای داخلی مثلث http://riazi6th.mihanblog.com/post/97 <div align="center"><font color="#FF0000"><b>اثبات مجموع زوایای داخلی مثلث<br></b></font></div><div class="ptext"><div class="ptext-mid"> <font style="font-size:9pt;"><p align="center"><a href="http://reyazi6.mihanblog.com/" target="_blank" title="اثبات مجموع زوایای داخلی مثلث"><img src="http://s5.picofile.com/file/8106554534/sum_angles_triangl_minoomath_ir.gif" alt=""><br></a></p><p align="center">اثبات مجموع زوایای داخلی مثلث ، مجموع زوایای داخلی مثلث ، زوایای داخلی مثلث ، مثلث ، ریاضی پایه ششم ابتدایی ، ریاضی پایه ششم ، ریاضی ششم ابتدایی<br><a href="http://reyazi6.mihanblog.com/" target="_blank" title="اثبات مجموع زوایای داخلی مثلث"></a></p></font> </div></div><br> text/html 2018-02-04T22:21:48+01:00 riazi6th.mihanblog.com کانال تلگرامی ریاضی پایه ششم دبستان http://riazi6th.mihanblog.com/post/96 <div align="center"><font size="3" color="#FF0000"><b>کانال تلگرامی ریاضی پایه ششم دبستان <br><br><br></b></font></div><br><div align="center"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD9YIt-5X_WJ1JxEiA" target="_blank" title="کانال تلگرامی ریاضی پایه ششم دبستان "><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>https://t.me/joinchat/AAAAAD9YIt-5X_WJ1JxEiA</b></font></a><br></div><br><br><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><br></b></font></div> text/html 2017-05-09T14:01:09+01:00 riazi6th.mihanblog.com نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی نوبت دوم http://riazi6th.mihanblog.com/post/95 <div class="CenterPost"><div class="CenterPost2"> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff; font-size: large;">نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی <span style="color: #ff0000;">نوبت دوم&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff; font-size: large;">40 صفحه&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;">استاندارد سازی شده توسط سنجش آموزش و پرورش</p><p style="text-align: center;"><br></p> <div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font class="text4"><font class="text4" color="#FF6600"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><b><i><font size="2"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: medium;">به ادامه مطلب مراجعه کنید</span></span></font></i></b></font></font></font></font></font></span></div><p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><br></p> </div></div> text/html 2017-05-07T15:08:28+01:00 riazi6th.mihanblog.com نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم http://riazi6th.mihanblog.com/post/94 <div align="center"><font color="#FF0000"><b><i>نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم</i></b><br></font></div><br><br><div align="center"><b><a href="http://bankesoal.mihanblog.com/post/329" title="">نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم و پایانی (23)</a><br><br><a href="http://bankesoal.mihanblog.com/post/328" title=""> نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم و پایانی (22)</a><br><br><a href="http://bankesoal.mihanblog.com/post/327" title=""> نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم و پایانی (21)</a><br><br><a href="http://bankesoal.mihanblog.com/post/326" title=""> نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم و پایانی (20)</a><br><br><a href="http://bankesoal.mihanblog.com/post/325" title=""> نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم و پایانی (19)</a><br><br><a href="http://bankesoal.mihanblog.com/post/324" title=""> نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم و پایانی (18)</a><br><br><a href="http://bankesoal.mihanblog.com/post/323" title=""> نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم و پایانی (17)</a><br><br><a href="http://bankesoal.mihanblog.com/post/322" title=""> نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم و پایانی (16)</a><br><br><a href="http://bankesoal.mihanblog.com/post/321" title=""> نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم و پایانی (15)</a><br><br><a href="http://bankesoal.mihanblog.com/post/320" title=""> نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم و پایانی (14)</a><br><br><a href="http://bankesoal.mihanblog.com/post/319" title=""> نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم و پایانی (13)</a><br><br><a href="http://bankesoal.mihanblog.com/post/318" title=""> نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم و پایانی (12)</a><br><br><a href="http://bankesoal.mihanblog.com/post/309" title=""> نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم و پایانی (11)</a><br><br><a href="http://bankesoal.mihanblog.com/post/308" title=""> نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم و پایانی (10)</a><br><br><a href="http://bankesoal.mihanblog.com/post/307" title=""> نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم و پایانی (9)</a><br><br><a href="http://bankesoal.mihanblog.com/post/306" title=""> نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم و پایانی (8)</a><br><br><a href="http://bankesoal.mihanblog.com/post/305" title=""> نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم و پایانی (7)</a><br><br><a href="http://bankesoal.mihanblog.com/post/304" title=""> نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم و پایانی (6)</a><br><br><a href="http://bankesoal.mihanblog.com/post/31" title=""> نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم و پایانی (5)</a><br><br><a href="http://bankesoal.mihanblog.com/post/30" title=""> نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم و پایانی (4)</a><br><br><a href="http://bankesoal.mihanblog.com/post/28" title=""> نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم و پایانی (3)</a><br><br><a href="http://bankesoal.mihanblog.com/post/21" title=""> نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم و پایانی (2)</a><br><br><a href="http://bankesoal.mihanblog.com/post/11" title=""> نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم و پایانی (1)</a></b><br></div> <br><br><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">نمونه سوال <span style="color:red">نوبت دوم ریاضی</span> پایه ششم ابتدایی،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:AR-SA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA">نمونه سوال نوبت دوم،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA">ریاضی پایه ششم ابتدایی،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA">دانلود نمونه سوال نوبت دوم ریاضی پایه ششم ابتدایی،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA">دانلود نمونه سوال نوبت دوم ریاضی،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA">نمونه سوال <span style="color:red">پایانی ریاضی</span> پایه ششم ابتدایی،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA">دانلود نمونه سوال نوبت دوم</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">،نمونه سوالات ریاضی پایه ششم, سوالات ریاضی ششم دبستان,نمونه سوالات ریاضی ششم,امتحان ریاضی ششم,جواب آزمون ریاضی ششم نوبت دوم,سوالات ریاضی ششم ابتدایی, نمونه سوال ریاضی ششم, نمونه سوال ریاضی ششم نوبت دوم,سوال ریاضی ششم, آزمون ریاضی ششم ابتدایی,سوالات ریاضی سال ششم ابتدایی,سوالات نوبت دوم ششم,نمونه سوال ریاضی ششم ابتدایی, تست ریاضی ششم,سوالات ریاضی پایه ششم,سوالات ششم ابتدایی ریاضی, سوالات تستی ریاضی ششم ابتدایی</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--><br> text/html 2017-05-06T11:56:40+01:00 riazi6th.mihanblog.com معرفی کانال ریاضی ششم ابتدایی در مسنجر تلگرام http://riazi6th.mihanblog.com/post/31 <br><br><b><font color="#FF6666">کانال ریاضی ششم ابتدایی</font></b><br><br><div align="center"><a href="https://telegram.me/joinchat/BqJwfD9YIt8U4L9A1JxEiA" target="_blank" title="کانال ریاضی پنجم و ششم">https://telegram.me/joinchat/BqJwfD9YIt8U4L9A1JxEiA</a></div><br><br><br><font color="#333399"><b>&nbsp;</b></font>