ریاضی جدید پایه ششم ابتدایی سلام این وبلاگ در ساعت 3:44 بامداد روز پنجشنبه 27 خرداد 1395 ایجاد شد که هدف از آن انتشار مطالب مرتبط با ریاضی جدید پایه ششم ابتدایی است. امیدوارم با راهنمایی و ارسال نظر و پیشنهاد ما را در این راستا یاری کنید. سپاس http://riazi6th.mihanblog.com 2020-07-05T05:52:46+01:00 text/html 2020-04-03T19:20:13+01:00 riazi6th.mihanblog.com تقارن و دوران در ریاضی پایه ششم دبستان http://riazi6th.mihanblog.com/post/116 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:red" lang="FA">تقارن و دوران در <a href="http://riazi6th.mihanblog.com/" target="" title="ریاضی ششم دبستان ">ریاضی پایه ششم دبستان</a></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">اساس هر سه نوع تقارن (محوری، مركزی و چرخشی) دوران است. دوران با سه ویژگی شناخته می شود:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">١- محور دوران یا چرخش كه دو نوع است یا داخل صفحه است مثل لولای در و یا عمود بر صفحه است كه به آن مركز دوران می گویند</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">٢- زاویه دوران كه نشان دهنده میزان چرخش شكل حول آن محور است</span></p> <span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">٣- جهت چرخش كه یا در جهت عقربه های ساعت و یا خلاف آن است در چرخش ١٨٠ درجه جهت چرخش اهمیت ندارد. چرخش ٩٠ درجه در جهت عقربه های ساعت معادل چرخش ٢٧٠ درجه در جهت خلاف عقربه ها است.</span> text/html 2020-04-03T18:16:35+01:00 riazi6th.mihanblog.com دانلود فرمول های کتاب ریاضی ششم http://riazi6th.mihanblog.com/post/115 <div class="Title" align="center"><font size="3"><b><a href="http://reyazi6.mihanblog.com/post/127">دانلود فرمول های کتاب ریاضی ششم</a><br></b></font></div><div class="Title" align="center"><br></div><div class="Title" align="center"><br></div> <div class="Content"> <p style="text-align: center; line-height: 150%;" dir="rtl" class=" " align="center"><a target="_blank" href="http://s1.picofile.com/file/7558347632/%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7_%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%B4%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf.html"><img src="http://www.azinboard.com/images/generic/lite/download.png" title="دانلود" style="border-width: 0px;"></a></p><p style="text-align: center; line-height: 150%;" dir="rtl" class=" " align="baseline"><br></p><div style="text-align: center;"><br></div> <br><br> <br><br>&nbsp; <a href="http://reyazi6.mihanblog.com/post/category/8">تیزهوشان و نمونه دولتی</a>، <a href="http://reyazi6.mihanblog.com/post/category/4"> فایل های دانلـود</a>، <a href="http://reyazi6.mihanblog.com/post/category/2"> دانستنیهای معلم</a>، <br>ب<a href="http://reyazi6.mihanblog.com/post/tag/فرمول های ریاضی ششم">فرمول های ریاضی ششم</a>، <a href="http://reyazi6.mihanblog.com/post/tag/فرمول های ریاضی پایه پنجم ابتدایی و ریاضی پایه ششم ابتدایی">فرمول های ریاضی پایه پنجم ابتدایی و ریاضی پایه ششم ابتدایی</a>، <a href="http://reyazi6.mihanblog.com/post/tag/فرمول های ریاضی پایه پنجم ابتدایی">فرمول های ریاضی پایه پنجم ابتدایی</a>، <a href="http://reyazi6.mihanblog.com/post/tag/فرمول های ریاضی پایه ششم ابتدایی">فرمول های ریاضی پایه ششم ابتدایی</a>، <a href="http://reyazi6.mihanblog.com/post/tag/فرمول های ریاضی پنجم ابتدایی">فرمول های ریاضی پنجم ابتدایی</a>، <a href="http://reyazi6.mihanblog.com/post/tag/فرمول های ریاضی ششم ابتدایی">فرمول های ریاضی ششم ابتدایی</a>، <a href="http://reyazi6.mihanblog.com/post/tag/فرمول های ریاضی پنجم ابتدایی و ششم ابتدایی">فرمول های ریاضی پنجم ابتدایی و ششم ابتدایی</a>، <br></div> text/html 2020-02-01T22:19:05+01:00 riazi6th.mihanblog.com اطلاعاتی جالب درباره عدد پی http://riazi6th.mihanblog.com/post/114 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:Arial;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-font-family: Arial;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;color:#C00000" lang="AR-SA">اطلاعاتی جالب درباره عدد پی</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Arial;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-hansi-font-family:Arial;mso-hansi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Arial;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-hansi-font-family:Arial;mso-hansi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">ریاضیدانان هر سال در 14 مارچ روز عدد پی را گرامی می دارند. روزی که به احترام محاسبه اولین اعشار عدد مشهور 3.14 نامگذاری شده است. شاید همه بدانند که عدد پی نسبت محیط دایره به قطر آن را تعیین می کند اما حقایق ناآشناتری درباره این پدیده ریاضی نیز وجود دارد که در ادامه به پنج مورد از آنها اشاره خواهد شد.</span></p> text/html 2020-01-29T10:39:06+01:00 riazi6th.mihanblog.com ثبت نام سه دوره ضمن خدمت فرهنگیان http://riazi6th.mihanblog.com/post/113 <a target="_blank"><font class="text4"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><font size="4" color="#3333FF"><b><span style="font-size: 24pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Titr&quot;;" lang="AR-SA">&nbsp;ثبت نام <font color="#FF0000">سه</font> دوره ضمن خدمت فرهنگیان</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><font color="#CC0000"><b><font size="6"><span style="font-size: 16pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Roya&quot;;" lang="AR-SA">مهلت ثبت نام تا <span style="background-color: rgb(255, 204, 102);">11 بهمن</span></span></font></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><b><font color="#CC33CC"><font size="6"><span style="font-size: 16pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Roya&quot;;" lang="AR-SA"><span style="background-color: rgb(255, 204, 102);"></span> این دوره ها <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font color="#000000">13 بهمن</font> </span>در سامانه ضمن خدمت ثبت خواهند شد</span></font></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><br><b><font size="6"><span style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#00B050" lang="AR-SA"></span></font><span style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#00B050" lang="AR-SA"></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="AR-SA">تولید محتوای الکترونیکی 48 ساعت (<span style="color:#C00000">تخصصی</span>) با کد 92002414</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="AR-SA">کسب و کار نوآورانه (استارت آپ) 24 ساعت (<span style="color:#C00000">تخصصی</span>) با کد 99506728</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="AR-SA">مهارتهای حرفه ای کار با رایانه 22 ساعت (<span style="color:#C00000">عمومی</span>) با کد 92003079</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><b><span style="font-size:18.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#0070C0" lang="AR-SA">برای ثبت نام هر دوره روی تصویر آن دوره کلیک کنید</span></b></p></font></a><div class="field field-name-field-f-logo field-type-image field-label-hidden field-wrapper" align="center"><a target="_blank"> </a><br></div><h4 class="node-title" align="center"><br> </h4><div class="field field-name-field-f-logo field-type-image field-label-hidden field-wrapper" align="center"> <a href="https://idpay.ir/azmonsara/file/97687"><img src="https://idpay.ir/sites/default/files/styles/300/public/file/371367/18703561-90ecbfd4.jpg?itok=DfcGDhAA" alt="" width="300" height="300"></a></div><h4 class="node-title"><br> </h4><div class="field field-name-field-f-logo field-type-image field-label-hidden field-wrapper" align="center"> <a href="https://idpay.ir/azmonsara/file/97684"><img src="https://idpay.ir/sites/default/files/styles/300/public/file/371367/18703501-76cddd65.jpg?itok=SlSTyRmK" alt="" width="300" height="300"></a></div><h4 class="node-title"><br> </h4><div><br></div><div class="field field-name-field-f-logo field-type-image field-label-hidden field-wrapper" align="center"> <a href="https://idpay.ir/azmonsara/file/97681"><img src="https://idpay.ir/sites/default/files/styles/300/public/file/371367/18703465-ebedd946.jpg?itok=MSxx1hTO" alt="" width="300" height="300"></a></div><div class="field field-name-field-f-logo field-type-image field-label-hidden field-wrapper" align="center"><br></div><div class="field field-name-field-f-logo field-type-image field-label-hidden field-wrapper" align="center"><br></div><div class="field field-name-field-f-logo field-type-image field-label-hidden field-wrapper" align="center"><br></div><div class="field field-name-field-f-logo field-type-image field-label-hidden field-wrapper" align="center"><br></div><div class="field field-name-field-f-logo field-type-image field-label-hidden field-wrapper" align="center"><a target="_blank"><font class="text4"> </font></a><font class="text4"><a href="http://azmon97.mihanblog.com/post/tag/مهارتهای حرفه ای کار با رایانه" class="text4">مهارتهای حرفه ای کار با رایانه</a>، <a href="http://azmon97.mihanblog.com/post/tag/کسب و کار نوآورانه" class="text4">کسب و کار نوآورانه</a>، <a href="http://azmon97.mihanblog.com/post/tag/تولید محتوای الکترونیکی" class="text4">تولید محتوای الکترونیکی</a>، <a href="http://azmon97.mihanblog.com/post/tag/محتوای الکترونیکی" class="text4">محتوای الکترونیکی</a>، <a href="http://azmon97.mihanblog.com/post/tag/دوره ضمن خدمت" class="text4">دوره ضمن خدمت</a>، <a href="http://azmon97.mihanblog.com/post/tag/آزمون های ضمن خدمت فرهنگیان" class="text4">آزمون های ضمن خدمت فرهنگیان</a>، <a href="http://azmon97.mihanblog.com/post/tag/آزمون های ضمن خدمت" class="text4">آزمون های ضمن خدمت</a><br></font></div><div class="field field-name-field-f-logo field-type-image field-label-hidden field-wrapper" align="center"><br></div><div class="field field-name-field-f-logo field-type-image field-label-hidden field-wrapper" align="center">مهارتهای حرفه ای کار با رایانه، کسب و کار نوآورانه، تولید محتوای الکترونیکی، محتوای الکترونیکی، دوره ضمن خدمت، آزمون های ضمن خدمت فرهنگیان، آزمون های ضمن خدمت</div><div class="field field-name-field-f-logo field-type-image field-label-hidden field-wrapper" align="center"><br><br></div> text/html 2019-12-17T19:47:24+01:00 riazi6th.mihanblog.com مجموعه کامل «داستان راستان» اثر شهید استاد مرتضی مطهری http://riazi6th.mihanblog.com/post/110 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#C00000" lang="AR-SA">مجموعه کامل «</span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#0070C0" lang="AR-SA">داستان راستان</span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#C00000" lang="AR-SA">» اثر شهید استاد مرتضی مطهری</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Roya&quot;; color:#C00000">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;" lang="AR-SA">برای دسترسی به این مجموعه ارزشمند روی لینک زیر کلیک کنید:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/75" target="_blank" title="داستان راستان شهید مطهری"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; color:#0070C0" lang="AR-SA">داستان راستان شهید مرتضی مطهری</span></b></a></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; color:#0070C0" lang="AR-SA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; color:#0070C0" lang="AR-SA">&nbsp;</span></b></p> <span style="font-size: 10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/tag/داستان%20راستان"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">داستان راستان</span></a><span lang="AR-SA">، </span><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/tag/داستان%20راستان%20شهید%20مرتضی%20مطهری"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">داستان راستان شهید مرتضی مطهری</span></a><span lang="AR-SA">، </span><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/tag/داستان%20راستان%20مرتضی%20مطهری"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">داستان راستان مرتضی مطهری</span></a><span lang="AR-SA">، </span><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/tag/داستان%20مرتضی%20مطهری"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">داستان مرتضی مطهری</span></a><span lang="AR-SA">، </span><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/tag/داستان%20های%20کوتاه%20و%20آموزنده"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">داستان های کوتاه و آموزنده</span></a><span lang="AR-SA">، </span><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/tag/داستان%20های%20کوتاه%20از%20مرتضی%20مطهری"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">داستان های کوتاه از مرتضی مطهری</span></a><span lang="AR-SA">، </span><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/tag/داستان%20های%20آموزنده%20شهید%20مطهری"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">داستان های آموزنده شهید مطهری</span></a></span> text/html 2019-04-15T18:03:32+01:00 riazi6th.mihanblog.com سوال هوش و استعداد ویژه مدارس نمونه و تیزهوشان+پاسخ http://riazi6th.mihanblog.com/post/108 <font color="#6633FF"> </font><div align="center"><font size="2" color="#6633FF"><b>سوال هوش و استعداد ویژه مدارس نمونه و تیزهوشان+پاسخ</b></font></div><div align="center"><font size="2" color="#6633FF"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2" color="#6633FF"><b><br></b></font></div><div align="center"><br><font size="2" color="#6633FF"><b><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/625/1873272/riazi6th/10.0.jpg" alt="سوال هوش و استعداد ویژه مدارس نمونه و تیزهوشان+پاسخ" width="558" vspace="0" hspace="0" height="249" border="0" align="bottom"></b></font></div> text/html 2019-04-09T18:44:23+01:00 riazi6th.mihanblog.com روش تبدیل واحدهای سطح در ریاضی ششم دبستان http://riazi6th.mihanblog.com/post/107 <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:red" lang="FA">روش تبدیل <font color="#3366FF">واحدهای سطح</font> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:red" lang="FA">در ریاضی ششم دبستان</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:red" lang="FA"><br></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">1 هکتار = 10000 متر مربع</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">1 متر مربع = 100 دسی متر مربع</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">1 متر مربع = 10000 سانتی متر مربع</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">1 متر مربع = 1000000 میلی متر مربع</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">1 متر مربع = 0.0001 هکتار</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">1 دسی متر مربع = 0.01 متر مربع</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">1 دسی متر مربع = 100 سانتی متر مربع</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">1 دسی متر مربع = 10000 میلی متر مربع</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">1 سانتی متر مربع = 0.0001 متر مربع</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">1 سانتی متر مربع = 0.01 دسی متر مربع</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">1 سانتی متر مربع = 100 میلی متر مربع</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">1 میلی متر مربع = 0.000001 متر مربع</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">1 میلی متر مربع = 0.0001 دسی متر مربع</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">1 میلی متر مربع = 0.01 سانتی متر مربع</span></p> text/html 2019-04-06T02:43:58+01:00 riazi6th.mihanblog.com راه حل هایی برای برطرف كردن مشكلات ریاضی دانش آموزان http://riazi6th.mihanblog.com/post/106 <p style="text-align: justify; line-height: 150%;" dir="rtl" class=" "><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: red;" lang="AR-SA">راه حل هایی برای برطرف كردن مشكلات ریاضی دانش آموزان</span></strong></p> <p style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">درس ریاضی عموماً برای بچه‌ها مشکل و حتی همراه با ترس و وحشت است. این در حالی است که ریاضی یکی از چند درسی است که در باز کردن ذهن دانش‌آموز و آموزش چگونه اندیشیدن نقش درجه اول دارد. بسیاری از معلمان فرهیخته که هم به آموزش ریاضی علاقمندند و هم اشتیاق آموختن آن را به بچه‌ها دارند، همواره دنبال راه و روش‌هایی هستند که این درس را شیرین و فهمیدنی کنند و در واقع بچه‌ها را با ریاضیات آشتی دهند.</span></p> text/html 2019-03-16T11:46:25+01:00 riazi6th.mihanblog.com نكات مفید برای یادگیری بهتر درس ریاضی http://riazi6th.mihanblog.com/post/105 <div align="center"><span class="apple-style-span"><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: red;" lang="AR-SA">نكات مفید برای یادگیری بهتر درس ریاضی</span></strong></span></div> <p style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: blue;" lang="AR-SA">برای آنکه بتوانید ریاضی را بهتر بخوانید، بهتر بفهمید،</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: blue;" lang="AR-SA"> </span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: blue;" lang="AR-SA">بهتر یاد بگیرید و بیشتر با آن دوست شوید بیست نکته</span></span><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: blue;" lang="AR-SA"> <span class="apple-style-span">زیر را بخوانید و به کار ببرید:</span></span></p> <span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: blue;"><span>1-<span style="font: 7pt ">&nbsp;&nbsp; </span></span></span></span><span dir="rtl"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51);" lang="AR-SA">به خاطر داشته باشید که یادگیری درس ریاضی حتما باید در کلاس انجام گیرد زیرا یادگیری این درس به شدت</span></span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51);" dir="ltr" lang="AR-SA"> </span></span><span dir="RTL" style="font-size:10.0pt; font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51);" lang="AR-SA">وابسته به معلم است.</span></span> text/html 2019-03-13T12:29:33+01:00 riazi6th.mihanblog.com نمونه سوال ریاضی نوبت دوم پایه ششم ابتدایی http://riazi6th.mihanblog.com/post/104 <div align="center"><font size="2" color="#FF0000"><b><i>نمونه سوال ریاضی نو</i></b></font><font color="#FF0000"><b><i><font size="2" color="#FF0000"><b><i>بت دوم</i></b></font><font size="2"> پایه ششم ابتدایی</font></i></b></font></div><div align="center"><font color="#FF0000"><b><i><font size="2"><br></font></i></b></font></div><div align="center"><font color="#FF0000"><b><i><font size="2"><br></font></i></b></font></div><div align="center"><font color="#FF0000"><br></font></div><div align="center"><a href="http://moalemlink.mihanblog.com/post/1102" target="_blank" title=""><font color="#FF0000"><font size="2" color="#3366FF"><b>ادامه مطلب را ببینید</b></font></font></a></div> text/html 2019-01-05T19:19:58+01:00 riazi6th.mihanblog.com ثبت نام «مهارت های هفتگانه ICDL» به مدت 130 ساعت برای تمام فرهنگیان http://riazi6th.mihanblog.com/post/103 <div align="center"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">ثبت نام<span style="mso-spacerun:yes"> </span>«<span style="color:#7030A0">مهارت های هفتگانه </span></span></b><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#7030A0">ICDL</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>» به مدت 130 ساعت برای تمام فرهنگیان </span></b></font></p> </div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><a href="http://azmon97.mihanblog.com/post/20" target="" title="مهارتهای کامپیوتر"><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/719/2154089/ICDL.jpg" alt="مهارتهای هفتگانه ICDL" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#C00000" lang="FA">مهارت اول:</span></b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#C00000" lang="FA"> </span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">مفاهیم پایه فناوری اطلاعات</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#C00000" lang="FA">مهارت دوم:</span></b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#C00000" lang="FA"> </span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#C00000" lang="FA">مهارت سوم:</span></b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#C00000" lang="FA"> </span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">واژه پردازها </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">Word</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA"></span></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#C00000" lang="FA">مهارت چهارم:</span></b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#C00000" lang="FA"> </span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">صفحه گسترده </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">Excel</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA"></span></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#C00000" lang="FA">مهارت پنجم:</span></b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#C00000" lang="FA"> </span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">بانک های اطلاعاتی </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">Access</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA"></span></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#C00000" lang="FA">مهارت ششم:</span></b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#C00000" lang="FA"> </span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">ارائه مطالب </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">Power point</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#C00000" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>مهارت هفتم:</span></b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#C00000" lang="FA"> </span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">اطلاعات و ارتباطات<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">Internet</span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#00B050" lang="FA">این دوره با کد جدید برگزار می شود. همکارانی که قبلا این دوره را گذرانده باشند، نیز می توانند مجددا در این سری شرکت نمایند.</span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">مهلت ثبت نام از ﺗﺎریخ<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>97/10/15<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>تا تاریخ<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>97/10/22 می باشد.</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">برای ثبت نام، انجام آزمون و فعالیت های عملی دوره به صورت تضمینی به آیدی زیر مراجعه کنید:</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="text-align:justify;direction:ltr;unicode-bidi: embed"><font size="2"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">@</span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">Ali_G1396</span></font></p> text/html 2019-01-05T19:18:51+01:00 riazi6th.mihanblog.com دوره ضمن خدمت مدیریت بحران برای تمام فرهنگیان http://riazi6th.mihanblog.com/post/102 <div align="center"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red" lang="FA">دوره ضمن خدمت مدیریت بحران</span></b><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:red" lang="FA"> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><b>برای تمام فرهنگیان</b><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><br></span></p><a href="http://azmon97.mihanblog.com/post/8" target="_blank" title="دوره ضمن خدمت مدیریت بحران"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/719/2154089/B.jpg" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/719/2154089/B.jpg" class="shrinkToFit" width="359" height="273"></a></div><br> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red" lang="FA">دوره ضمن خدمت مدیریت بحران</span></b><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:red" lang="FA"> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><b>برای تمام فرهنگیان</b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red" lang="FA">نام دوره:</span></b><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:red" lang="FA"> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">مدرسه آماده (مدیریت بحران)</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red" lang="FA">كد دوره:</span></b><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:red" lang="FA"> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">99505930<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red" lang="FA">مدت دوره:</span></b><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:red" lang="FA"> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">16ساعت</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red" lang="FA">سفارش انجام آزمون: (</span></b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red" lang="FA"><font color="#3366FF">آیدی تلگرام</font></span><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red" lang="FA">)&nbsp; <br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red" lang="FA"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red" lang="FA"> </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4"><a href="https://t.me/Ali_G1396" target="_blank" title="دوره ضمن خدمت مدیریت بحران"><font color="#CC33CC"><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>@</span><span style="font-size:10.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">Ali_G1396</span></b></font></a><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="center"><br></p><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red" lang="FA">https://t.me/Ali_G1396</span></b> text/html 2018-04-12T11:55:16+01:00 riazi6th.mihanblog.com وبلاگ آزمون های ضمن خدمت فرهنگیان http://riazi6th.mihanblog.com/post/100 <center><br><font color="#CC0000"><b>وبلاگ آزمون های ضمن خدمت فرهنگیان</b></font><br><br><a target="_blank" href="http://azmon97.mihanblog.com"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/719/2154089/4.jpg" alt="آزمون های ضمن خدمت فرهنگیان"  ="" px="" width="175" height="125"></a></center> &nbsp; <center><textarea cols="20" rows="2" onclick="this.select()"> &lt;center&gt;&lt;a target="_blank" href="http://azmon97.mihanblog.com"&gt;&lt;img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/719/2154089/4.jpg" alt="آزمون های ضمن خدمت فرهنگیان"&nbsp; width="175" height="125"px&gt;&lt;/a&gt;&lt;/center&gt; </textarea></center><br> text/html 2018-03-28T15:12:04+01:00 riazi6th.mihanblog.com گنجینه ای از بهترین داستان ها و حکایت های زیبا http://riazi6th.mihanblog.com/post/99 <div align="center"><font size="3"><b><font color="#FF6666">گنجینه ای از بهترین داستان ها و حکایت های زیبا</font></b></font><br><br><font size="3"><b><font size="2">برای ورود روی لوگوی زیر کلیک کنید</font></b></font><br><br><br><a target="_blank" href="http://parcha.mihanblog.com"><img src="http://s5.picofile.com/file/8105489068/Dastan.jpg" height="178" width="334"></a></div> text/html 2018-02-24T08:47:52+01:00 riazi6th.mihanblog.com سوال هماهنگ ریاضی پایه ششم دبستان خرداد 96 + پاسخ http://riazi6th.mihanblog.com/post/98 <div align="center"><font color="#FF0000"><b>سوال هماهنگ ریاضی پایه ششم دبستان خرداد 96 + پاسخ</b></font><br><br><a href="https://bank-soal.ir/bank/download/494" target="_blank" title="سوال هماهنگ ریاضی پایه ششم دبستان خرداد"><img src="http://www.picofile.com/content/images/download_button.gif" height="39" width="180"></a></div>